O nas/О нас

RusPol to profesjonalna firma, zajmująca się nauczaniem języka rosyjskiego i polskiego jako obcego. Naszym klientom oferujemy najbardziej efektywny sposób nauki języka obcego jaką są zajęcia indywidualne. Jako jedna z nielicznych firm na rynku, zajęcia prowadzimy nie tylko w naszej siedzibie oraz u klienta, ale też metodą distance learning, wykorzystując program  Skype (dysponujemy specjalistycznym gabinetem wyposażonym i przygotowanym do prowadzenia zajęć online).

Dla każdego z uczniów opracowujemy unikalny program nauczania, dostosowany do jego oczekiwań oraz umiejętności językowych. Naszym kursantom zapewniamy też różnorodne materiały dydaktyczne, dzięki którym zajęcia są efektywne i urozmaicone. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych.

Bardzo duży nacisk kładziemy na konwersacje oraz praktyczną naukę języka, gdyż wiemy o tym, jak ważna jest swoboda i poprawność w komunikacji.

 

 

РусПоль - профессиональная. компания, занимающаяся обучением польскому и русскому языкам. Нашим клиентам мы предлагаем индивидуальные занятия - наиболее эффективный способ обучения. В качестве одной из немногих компаний на рынке, проводим занятия не только в нашей штаб-квартире и у клиента, но также и способом дистанционного обучения  с помощью программы Скайп (располагаем специальным залом, подготовленным и оборудованным для проведения скайп-занятий).

Для каждого ученика разрабатываем уникальную программу обучения, соответствующую его ожиданиям и уровню языковых знаний. Нашим курсантам предоставляем разные учебные материалы, благодаря которым занятия более эффективны и разнообразны. Занятия проводятся на всех уровнях владения языком и для всех возрастных групп.

Мы делаем очень большой акцент на практическое обучение языка, поскольку знаем как важна свободная и грамотная речь.